Serviciul de distribuție electronică înregistrată

May 25, 2020 Adelina Dospinescu

Serviciul de distribuție electronică înregistrată
 -o posibila soluție alternativă, de actualitate- 

 

Documentul în formă electronică și posibilitatea acestuia de a circula fără expunere a persoanelor la interacțiune fizică directă, apoi indirectă în special, a fost și este văzut ca o alternativă a cărei abordare în România credem că va fi accelerată.  

În fapt dar și în plan juridic avantajele serviciului de distribuție electronică depășesc posibile ori eventuale inconveniente ale sale și beneficiile ar trebui apreciate și evidențiate, din punctul nostru de vedere. Numai dacă enumerăm recunoașterea legală dată de Regulamentul  (UE) nr. 2014/910 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și avem o imagine relevantă a efectelor acestui serviciu : 

  datelor trimise și primite prin utilizarea unui serviciu de distribuție electronică înregistrată  

        (i) nu li se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptate ca dovadă în procedurile judiciare doar pe motivul formei electronice ; 

        (ii) beneficiază de prezumția de integritate atât a trimiterii de către expeditorul identificat cât și a primirii acestora de către destinatarul identificat ;  

         (iii) beneficiază de precizia datei și orei trimiterii și primirii datelor indicate de serviciul de distribuție electronică înregistrată. 

Daca la cele de mai sus se adaugă cerințele distribuției electronice înregistrate calificate și anume securizarea printr-o semnătură electronică avansată sau un sigiliu electronic avansat al prestatorului de servicii de încredere calificat, astfel încât să se excludă posibilitatea ca datele să fie schimbate fără ca acest lucru să fie detectat și, mai ales, indicarea printr-o marcă temporală electronică calificată a datei și orei trimiteriiprimirii și ale oricărei modificări intervenite, se poate ajunge la o alternativă fezabilă corespondenței tradiționale a documentelor.  

Soluția tehnică, dacă este securizată corespunzător și se conformează cerințelor tehnice adecvate, este oferita cu garanții contractuale de continuitate, mai prezintă și avantajul reducerii riscului pierderii documentelor, al manevrabilității lor necorespunzătoare, al încurcării/neidentificării o perioadă semnificativă de timp, timp care ar trebui raportat, de fapt, la timpii comunicării digitalizate și nu la cei tradiționali. 

   

Atunci când un document comunicat printr-un serviciu tradițional conține și date cu caracter personal anumite evenimente pe parcursul comunicării lui către destinatar, evenimente care pot duce la alterare, pierdere, indisponibilitate, etc., chiar și cu garanții contractuale extinse din partea furnizorului, pot genera pentru operator o expunere, în primă etapă cel puțin, unor evaluări, formalități și resurse alocate de: verificare, remediere dacă este cazul, de notificare, de conformare cu termene legale foarte scurte, etc.  

Dezbaterile in plan juridic cu privire la conținutul documentului în formă electronică și mai ales al probării acceptului/voinței pe un anumit conținut le-am vedea totuși completate cu facilitățile mărcii și/sau ale sigiliului electronic calificate, desigur raportate la perspectiva posibilității efective, reale ca timp, de parcurgere a documentului electronic față de data primirii lui și respectiv față de cea de semnare/de răspuns. 

             Desigur că utilizarea acestor instrumente înseamnă o infrastructură, drepturi achiziționate în acest sens, conexiuni tehnice sigure, evaluate si testate, auditate dacă este cazul periodic, stocare electronică adecvată, bazate pe evaluări concrete de risc, măsuri si controale de reducere și unde este posibil de evitare a riscului, însă, din perspectiva noastră, distribuția electronică înregistrată de documente este o soluție de actualitate.  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!