S-au adoptat Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

April 5, 2020 Hristescu & Partners

Principalele norme dispuse:

În ceea ce privește creditele ipotecare acordate persoanelor fizice: 

  • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între 1 lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. 

  • Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

  • Debitorul persoana fizică trebuie să transmită creditorului solicitarea de suspendare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv de la 30 martie 2020.

  • Creditorul acordă facilitatea de suspendare asupra tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi și comisioane.

  • Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor obligația de rambursare a dobânzilor ce fac obiectul facilității de suspendare. Scrisoare de garanție trebuie solicitată spre emitere de către creditor însoțită de o situație centralizatoare pe propria răspundere, în care este evidențiată valoarea totală a contractului de garantare.

În ceea ce privește restul creditelor acordate, precum, dar nu exhaustiv, creditele acordate societăților, persoanelor fizice autorizate sau creditele acordate persoanelor fizice:

  • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

  • Debitorul trebuie să transmită creditorului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv de la 30 martie 2020, o solicitare de suspendare, prin care să declare pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile (sau, dupa caz, veniturile aferente familiei debitorului) în contextul pandemiei COVID-19 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

  • Pentru obținerea facilității, societățile trebuie să dețină certificatul de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau  sa aiba activitatea întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate. 

  • Nu pot solicita această facilitate entitățile aflate deja în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

  • Dobânda datorată de debitor corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, potrivit noii înțelegeri dintre creditor și debitor.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!