Prelungirea programelor de acordare a ajutoarelor de minimis

December 28, 2020 Hristescu & Partners

În data de 28 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 4439/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul măsurilor de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis din cadrul Programului operațional regional 2014-2020, prin intermediul căruia au fost prelungite până la 31 decembrie 2021 programele de acordare de ajutoare de minimis, astfel:

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3.254/2016.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.795/2017. În acezt caz, plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4.988/2018.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4.999/2018.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul inițiativei “DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate” prin Programul operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.881/2019.

  • Acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, potrivit Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.685/2020. Și în această situație, plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!