Nota de informare catre candidati

Stimate candidat,  

 

Spre informarea dvs. va transmitem următoarele: 

(i) Comunicarea de către dvs. a datelor de contact si/sau a CV-ului, rezumatului profesional, după caz,  in scop de colaborare profesionala cu SCPA HRISTESCU SI ASOCIATII cu sediul in București, sector 1, B-dul Primăverii nr.39, et.4, ap.5 („HMP”), va însemna prelucrare implicita, ca operator in accepțiunea Regulamentului general privind protecția datelor 2016/679 (“GDPR”), de date cu caracter personal („Date Personale”), după caz: 

 

  • nume, prenume, adresa de e-mail de pe care comunicați, pagina electronica sau cont de prezentare, număr de telefon mobil, poziția profesionala actuala a dvs. , in calitatea dvs. de candidat („persoana vizata”)  si in scop de recrutare pentru o posibila colaborare; 
  • date privind situația si performanta dvs. profesionala, colaborări si evoluție profesionale, calificări obținute, cursuri absolvite/formare profesionala, abilități si competente, cunoștințe profesionale de un anumit tip, domenii de practica, alte asemenea, necesare in realizarea recrutării si selecției; 
  • date pe care HMP le poate obține conform legii prin interogarea unor baze publice de date/registre, evidente publice precum tabloul avocaților; 
  • alte date, informații si posibile elemente de identificare pe care le furnizați cu prilejul comunicării CVului, intenției dvs. de colaborare, a discuțiilor purtate in scop de interviu.   

 (ii) HMP utilizează  Datele Personale care ii sunt încredințate de către dvs. in calitatea dvs. de candidat sau la care are acces potrivit disponibilității anunțate de către dvs.,  in scopul principal al recrutării pentru o poziție/o colaborare a dvs. cu HMP 

(iii) HMP prelucrează datele cu caracter personal potrivit principiilor stipulate de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 2016/679, in temeiul principal al  negocierii unui posibil contract de colaborare cu dvs. conform celor specifice profesiei de avocat si normelor profesionale si statutare,  daca este vorba de angajare pentru o alta poziție/activitate,  in temeiul negocierii si încheierii unui contract de munca, in baza cerințelor legale aplicabile activității sale, daca este cazul pentru realizarea unui interes legitim propriu, pentru a-si putea exercita si apăra drepturile referitor la activitatea astfel desfășurata, in baza consimțământului dvs. pentru stocarea ulterioara a CV-ului/rezumatului profesional,  daca v-ați exprimat un astfel de consimțământ (temeiuri legale de prelucrare). 

 (iv) HMP utilizează Datele Personale si realizează o prelucrare implicita pentru scopurile si in temeiurile legale  sus-menționate si anunțate, folosind atât mijloace manuale, scriptice dar si mijloace electronice precum si mixte daca este cazul 

(v) Stocam datele dvs. cu caracter personal pe durata recrutării, eventual ulterior, cu titlu de excepție, daca v-ați exprimat consimțământul in acest sens, pe durata consimțământului 

(vi) Pot avea acces la Datele Personale ale dvs. pe durata stocării si compania de mentenanță si întreținere IT&C când este cazul,  avocați colaboratori, instituții autorizate in limitele si conform legii.  

(vii) Persoana vizata (dvs. in acest caz) in relația cu HMP are dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea si completarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat” (cu precizarea ca vor putea fi însă excepțional situații in care  HMP sa nu poată da curs solicitării de ștergere a datelor), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor (când portabilitatea este fezabila din punct de vedere tehnic), dreptul de opoziție (cu mențiunea ca HMP nu efectuează prelucrări in scop publicitar/de marketing), dreptul de retragere a consimțământului daca acesta a fost acordat in vederea prelucrării datelor.  

Pentru evitarea oricărui dubiu, HMP nu utilizează la data prezentului un sistem automatizat de prelucrare a Datelor Personale ori de prelucrare in scop de profilare, care sa duca la luarea vreunei decizii in privința vreunei persoane vizate. 

 

Vom fi incantați sa răspundem cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate fata de HMP, având posibilitatea de a le adresa HMP prin comunicarea unei solicitări pe adresa sediului   HMP sau la nr. de fax +40 317 110 202 ori prin  e-mail la gdpr@hmpartners.ro .  

Persoana vizata se poate adresa cu plângere Autorității locale de supraveghere, A.N.S.P.D.C.P,  respectiv instanței competente. 

 

SCPA Hristescu si Asociații 

 

A member of

 

Copyright © 2020 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!