Norme privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar

May 4, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptat Ordinul nr. 224/2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar.

Dintre măsurile dispuse:

  • Pentru anul 2020, valabilitatea e-vizielor anuale emise în 2019 se prelungește până la data de 31 iulie 2020, față de 30 iunie, cum era anterior prevăzut.
  • Pentru anul 2020, se prelungește pentru auditorii financiari și firmele de audit termenul pentru depunerea documentației în vederea obținerii e-vizei anuale până la data de 31 mai 2020, față de 15 mai, cum era prevăzut anterior.
  • În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputație a stagiarilor, auditorii financiari și firmele de audit depun anual, până la termenul anual de depunere a rapoartelor, pe platforma online de raportare, o declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, eliminându-se astfel obligația depunerii respectivei declarații la sediul Autorității.

Și în ceea ce privește declarația privind formarea profesională continuă, aceasta va trebui depusă până la termenul anual de depunere a rapoartelor, tot pe platforma online de raportare, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!