Norma nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

April 12, 2020 Hristescu & Partners

Se prorogă termenele de depunere a situațiilor financiare (anterior, 15 aprilie) până la data de 15 mai 2020, pentru următoarele entități:

  • Societățile de pensii, referitor la situațiile financiare anuale individuale;

  • Fondurile de pensii private, în ceea ce privește situațiile financiare anuale individuale depuse de către administrator pentru fiecare fond în parte;

  • Fondurile de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, în ceea ce privește raportul financiar anual depus de administrator;

  • Brokerii de pensii private, societățile comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare și agențiile persoane juridice, societățile comerciale constituite și autorizate de A.S.F., având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative, referitor la situațiile financiare anuale individuale;

  • Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, în ceea ce privește situațiile financiare anuale individuale.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!