Noi modificări privind reducerea temporară a perioadei de lucru de către angajator

December 9, 2020 Hristescu & Partners

În data de 9 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, ce va intrat în vigoare începând cu 12 decembrie 2020.

Prin aceasta a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, împreună cu o serie de modificări.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

 • În cazul reducerii temporare a timpului de muncă determinate de instituirea unei stări de urgență, alertă sau asediu, pe întraga durată a respectivei perioade, precum și pe o perioadă de până la trei luni după încetarea acesteia, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata zilnincă, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă.
 • Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.
 • A fost eliminată dispoziția ce prevedea obligația angajatorului de a transmite în Revisal decizia acestuia privind reducerea timpului de muncă cel târziu în ziua anterioară reducerii programului salariatului.
 • Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă se va deconta angajatorului în termen de 5 zile de la emiterea deciziei de îndelinire a condițiilor de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
 • A fost reintrodusă interdicția de angajare de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, ori subcontractarea în acest sens, la nivel de filială, sucursală sau puncte secundare.
 • Pentru decontarea indemnizației pentru salariați, angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită împreună cu alte documente, astfel:
  – copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință;
  – balanța lunară de verificare;
  – un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;
  – lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație;
  – copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.
 • Cererea de decontare, împreună cu documentele de mai sus se depun în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are sediul social.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!