Ajutor IMM-uri

Modificări asupra constituirii și utilizării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

February 19, 2021 Hristescu & Partners

În data de 19 februarie 2021, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

 • Din Fondul de garantare se va asigura plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență, fiind eliminată cerința ca asupra acestora să fi fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare.

 • Perioada de acordare a creanțelor salariale ce reprezintă:
  • salariile restante;
  • plățile compensatorii restante, în cazul încetării raporturilor de muncă;
  • compensațiile restante pe care angajatorii au obligația de a le plăti în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;
  • indemnizațiile restante, pe care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a le plăti pe durata întreruperii temporare a activității.
   se suportă pentru o perioadă de 3 luni calendaristice și reprezintă perioada anterioară datei la care se solicită acordarea drepturilor, fiind eliminată cerința referitoare la data deschiderii procedurii insolvenței.
 • În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.
  • Angajatorii vor avea totodată obligația de a plăti dobândă la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR, în vigoare la data efectuării plății creanțelor salariale cuvenite salariaților, pentru sumele suportate în plus din Fondul de garantare, în raport cu contribuțiile plătite de aceștia la Fondul de garantare, restituite în condițiile de mai sus.
 • Cererile pentru stabilirea cuantumului creanțelor salariale cuvenite salariaților și efectuarea plății acestora vor fi însoțite de documente care atestă că împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței.

 • Cererile pentru stabilirea cuantumului creanțelor salariale cuvenite salariaților și efectuarea plății acestora depuse înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 9/2021 referitoare la modificările de mai sus se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!