Judecarea proceselor civile pe durata starii de urgenta

March 26, 2020 Carmen Ion

Stim cu totii deja faptul ca, prin Decretul nr. 195/16 martie 2020, Presedintele Romaniei a instituit starea de urgenta pe intreg teritoriul tarii, pentru o durata de 30 de zile, durata care, in functie de evolutia pandemiei de coronavirus (Covid-19), poate fi prelungita cu cate 30 de zile de fiecare data.

Decretul amintit cuprinde, in capitolul V, masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa referitoare la domeniul justitiei si despre care vom vorbi in continuare, sub forma unor rapsunsuri la intrebari esentiale in perioada pe care o traversam.
 1. Ce se intampla cu dosarele in instanta pe perioada starii de urgenta?
Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele considerate de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de catre Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casație și Justitie pentru cauzele aflate in competența acesteia și, respectiv, de catre colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele aflate in competența lor și  a instanțelor subordonate lor (dupa consultarea acestora). Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență. Prin Hotararea nr. 257 din 17.03.2020, Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat ca pe toata durata starii de urgenta instituite, activitatea de judecata a instantelor in materiile nonpenale este limitata strict la cauzele de urgenta deosebita. Prin aceeasi hotarare sus-mentionata, Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a mai decis ca, in materiile nonpenale, colegiile de conducere ale curtilor de apel vor intocmi lista cauzelor de urgenta deosebita, cu luarea in considerare a urmatoarelor tipuri de cauze:
 1. cauzele a caror suspendare ar fi de natura sa cauzeze reclamantului o paguba iminenta, insemnata si care nu s-ar putea repara ori a carei reparare ar fi dificila in viitor;
 2. cauzele generate de aplicarea masurilor prevazute de Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta, inclusiv cele referitoare la procedura achizitiilor publice.
Lista astfel intocmita va putea fi actualizata de catre colegiile de conducere ale curtilor de apel, dupa imprejurari, in cazul in care intervin situatii neprevazute. Este important de subliniat faptul ca lista cauzelor de urgenta deosebita va putea cuprinde si categorii de cauze care se judeca fara citarea partilor.
 • Ce tipuri de cauze poate cuprinde lista cauzelor de urgenta deosebita intocmita de colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti?
La nivelul CURTII DE APEL BUCURESTI: In materie civila: ordonante presedintiale; cereri de suspendare provizorie a executarii; conflict de competenta ordin de protectie. In materia cauzelor cu profesionisti si insolventa: ordonante presedintiale; cereri de suspendare provizorie a executarii; executarea contractelor de achizitii publice privind produse si servicii medicale; cereri de suspendare provizorie a executarii silite a bunurilor debitorului care si-a depus cerere de deschidere a procedurii de insolventa, pana la solutionarea acestei cereri, in cazuri urgente care ar pune in pericol activele debitorului. In materia litigiilor de munca si asigurari sociale: ordonante presedintiale; suspendare provizorie a executarii, cerere de incetare a grevei. In materia contenciosului administrativ si fiscal: ordonante presedintiale; litigii avand ca obiect custodie publica si prelungire custodie publica; cereri avand ca obiect declarare indezirabili; cereri de suspendare provizorie a executarii hotararilor, in caile de atac; cererile care, potrivit legii, se judeca fara citarea partilor, in legatura cu tipurile de cauze mentionate anterior, inclusiv incidentele procedurale; litigiile vizand acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achizitii directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita. Important! Listele dosarelor urgente care vor fi solutionate, vor fie afisate pentru fiecare sectie de instanta in parte, cu o zi inaintea sedintei de judecata, pe site-ul Curtii de Apel Bucuresti (www.cab1864.ro), pe pagina principala – butonul intitulat ”urgente 13.03.2020-30.04.2020”. La nivelul TRIBUNALELOR ARONDATE CURTII DE APEL BUCURESTI: In materie civila: ordonante presedintiale; ordin de protectie; suspendare provizorie a executarii; internare nevoluntara; conflict de competenta ordin de protectie; incuviintare executare silita (cai de atac) avand ca obiect un titlu reprezentat de o ordonanta presedintiala sau un titlu executoriu privind masuri referitoare la minori. In materia cauzelor cu profesionisti si insolventa: ordonante presedintiale; cereri de suspendare provizorie a executarii; executarea contractelor de achizitii publice privind produse si servicii medicale; cereri de suspendare provizorie a executarii silite a bunurilor debitorului care si-a depus cerere de de deschidere a procedurii de insolventa, pana la solutionarea acestei cereri, in cazuri urgente care ar pune in pericol activele debitorului. In materia conflictelor de munca si asigurari sociale: ordonante presedintiale; cerere de incetare a grevei. In materia contenciosului administrativ si fiscal: ordonante presedintiale; cereri vizand acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achizitii directe. La nivelul JUDECATORIILOR ARONDATE CURTII DE APEL BUCURESTI: In materie civila: – ordonante presedintiale; cereri de suspendare provizorie a executarii; incuviintare executare silita avand ca obiect un titlu reprezentat de o ordonanta presedintiala sau un titlu executoriu privind masuri referitoare la minori.
 • Ce se intampla cu dosarele care nu au o urgenta deosebita?
Potrivit prevdderilor Decretului de instituire a starii de urgenta, judecarea proceselor civile, altele decat cele de urgenta deosebita, se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.
 • Se poate intampla sa primim comunicari de la instante pe perioada starii de urgenta?
Da, hotararile privind solutionarea dosarelor pronuntate anterior starii de urgenta se pot comunica catre parti.
 • Curge termenul pentru exercitarea cailor de atac in cazul in care primim comunicari de la instante?
Raspunsul cu privire la aceasta intrebare comporta doua situatii:
 1. In situatia in care hotararea este pronuntata anterior starii de urgenta, termenul pentru exercitarea caii de atac nu incepe sa curga;
 2. In situatia in care hotararea este pronuntata intr-o cauza pentru care activitatea de judecata nu este suspendata (cauze de urgenta deosebita), termenul pentru exercitarea caii de atac va incepe sa curga de la data comunicarii.
 • Ce se intampla cu hotararile comunicate anterior starii de urgenta in cauzele care nu sunt de urgenta deosebita, dar al caror termen se implineste pe perioada starii de urgenta?
In aceasta situatie, termenele pentru exercitarea cailor de atac se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite.
 • Ce se intampla cu procedura (prevazuta de art. 200 C.proc.civ.) privind verificarea cererii si regularizarea acesteia, dar si cu procedura (prevazuta de art. 201 C.proc.civ.) privind fixarea primului termen de judecata, pe perioada starii de urgenta?
Pe durata starii de urgenta aceste proceduri se suspenda, astfel cum a stabilit Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 257 din 17.03.2020.
 • Cum verificam statusul unui dosar de instanta?
Pe portalul instantelor de judecata, la dosarele suspendate de drept, va aparea mentiunea suspendarii de drept. In loc de concluzie, o ultima intrebare:
 1. Ce se intampla dupa incetarea starii de urgenta cu judecarea proceselor?
Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!