Instituțiile financiare nebancare: Noi modificări privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

June 23, 2020 Hristescu & Partners

Astăzi a intrat în vigoare Ordinul BNR nr. 3/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • Pentru exercițiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 și 2022, instituțiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situații financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, obținute prin retratarea informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale întocmite în baza evidenței contabile.

  • În plus, instituțiile financiare nebancare vor întocmi pentru fiecare din exercițiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 o situație care să reflecte diferențele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile și tratamentul prevăzut de Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru fiecare element din formatul de bilanț și cont de profit sau pierdere, însoțită de explicații detaliate.

  • Situațiile financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2019, se pot transmite la Banca Națională a României până cel târziu la data de 31.12.2020.

  • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, instituțiile financiare nebancare vor ține evidența contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

  • Începând cu exercițiul financiar al anului 2023, instituțiile financiare nebancare vor întocmi și vor publica situații financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în moneda națională și în limba română, pe baza evidenței contabile ținute. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!