Granturi pentru agențiile de turism și alte întreprinderi din domeniul turismului

December 31, 2020 Hristescu & Partners

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, aplicabilă începând cu 12 ianuarie 2021. 

Dintre măsurile adoptate, amintim următoarele: 

  • Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.
  • Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere, brut, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
  • Ajutorul poate fi acordat și întreprinderilor care nu sunt în dificultate sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
  • Pentru a fi eligibile, agențiile de turism sau celelalte întreprinderi trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:
    • nu au mai primit un alt ajutor conform Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;
    • nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.
  • Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021. Plata sumelor aferente contractului se va efectua în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

  • În măsura în care primesc grantul, beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă nu mai intervin alte suspendări ori întreruperi ale activității comerciale dispuse prin acte normative. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!