Domeniul sănătății: acordarea serviciilor medicale la distanță se vor stabili prin contractul-cadru

August 25, 2020 Hristescu & Partners

În data de 25 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Dintre modificările aduse amintim următoarele: 

 • Serviciile medicale de consultații și diagnostic ce pot fi furnizate la distanță și modalitățile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.

 • În urma acordării serviciilor medicale la distanță, furnizorii vor emite documentele necesare persoanei asigurate și transmite prin mijloace de comunicare electronică.

 • Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care respectă următoarele condiții:

  • sunt autorizați și evaluați potrivit legii, pentru furnizorii exceptați de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare;

  • sunt autorizați și acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligați să se acrediteze și, respectiv sunt autorizați și acreditați, ori pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;

  • dispun de un sistem informațional și informatic a cărui utilizare permite evidența, raportarea, decontarea și controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerințelor CNAS;

  • utilizează pentru tratamentul afecțiunilor numai medicamente din Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman;

  • utilizează materiale sanitare și dispozitive medicale autorizate, conform legii.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!