Declarația unică de venit pentru anul 2019: noi termene în vederea depunerii acesteia

June 3, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptat Ordinul nr. 1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Dintre măsurile dispuse: 

  • În anul 2020, declarația se depune:
    • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
    • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru anul 2019;
    • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, exercitarea opțiunii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!