Decizia Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe nr. 525/2020 de solicitare a persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

April 14, 2020 Hristescu & Partners

Au fost dispuse obligații suplimentare temporare în sarcina persoanelor fizice sau juridice care dețin o poziție scurtă netă în raport cu capitalul social emis al unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

 • În acest sens, aceste persoane trebuie să informeze autoritățile competente relevante în cazul în care poziția lor atinge sau coboară sub pragul de notificare relevant, respectiv sub un procent egal cu 0,1 % din capitalul social emis al societății în cauză și fiecare procent de 0,1 % peste acest prag.

  • Această obligație suplimentară nu se aplică:
   • acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată în care locul principal de tranzacționare al acțiunilor este o țară terță;
   • activităților de formare a pieței;
   • pozițiilor scurte nete în raport cu realizarea unei stabilizări, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
 •  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!