Beneficii noi pentru angajatori în vederea protecției sociale

December 31, 2020 Hristescu & Partners

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aplicabilă începând cu 12 ianuarie 2021. 

Dintre măsurile adoptate, amintim următoarele:

  • Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categoria mai jos menționată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500, dacă în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:
    • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă;
    • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;
    • cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, lei.
  • Angajatorii au obligația ca, de la împlinirea termenului de 12 luni, să mențină raporturile de muncă pentru încă o perioadă de minimum 12 luni.
  • Sumele prevăzute se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!