Audit statutar: Comunicări pe e-mail și schimbări de termene la nivelul inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit

June 15, 2020 Hristescu & Partners

În data de 15 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 260/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 166/2018, aplicabil de la 16 iunie 2020. 

Dintre modificările și completările aduse, amintim următoarele: 

  • Cererea de informații trimisă de echipa de inspecții ASPAAS la auditorul financiar sau forma de audit va fi trimisă la emailul declarat de aceștia din urmă în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit. Doar în cazul în care aceste date nu există în Registru, cererea va fi transmisă prin orice mijloace de comunicare la distanță prevăzute de norme. 

  • Răspunsul la cererea de informații se va trimite tot prin email, la adresa de email de la care a fost trimisă cererea, sau la adresa de contact a Serviciul investigații, asigurarea calității și inspecții, în cazul în care cererea de informații a fost trimisă prin alte mijloace de comunicare.

  • Răspunsurile ori comentariile pe care auditorului financiar sau firma de audit le face cu privire la constatările preliminare vor fi comunicate echipei de inspecție astfel:
    • în maxim 3 zile de la data transmiterii raportului de constatări preliminare, pentru inspecțiile care au ca obiect maximum 3 angajamente de audit statutar;
    • în maxim 7 zile de la data transmiterii raportului de constatări preliminare, pentru inspecțiile care au ca obiect mai mult de 3 angajamente de audit statutar.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!