Amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată: modificări privind eliberarea certificatului corespunzător și garanția pentru importurile de bunuri

June 30, 2020 Hristescu & Partners

La data de 30 iunie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

 • Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA eliberat persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidențe.

 • În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile menționate mai sus, precum și operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România și care au obținut certificat de operator economic autorizat trebuie să depună la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:
  • cerere-tip;
  • copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizația de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, după caz;
  • copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA.
 • În cazul persoanelor care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei, termenul de eliberare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată a fost prelungit de la 15 zile la 30 de zile.

 • Garanția pentru importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terț sau o țară terță, atunci când livrarea acestora către importator constituie o livrare scutită de taxă, poate fi constituită prin:
  • un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;
  • angajamentul unui garant.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!