A intrat în vigoare Ordinul nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

April 20, 2020 Hristescu & Partners

Prin Ordinul nr. 934/2020 s-a prevăzut că. prin excepție, înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!