Sumarul Legislativ al Zilei 15 MAI 2020

May 15, 2020
A fost adoptat Ordinul nr. 802/529/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 Dintre măsurile dispuse:
  • Pe perioada stării de urgență, serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță. Serviciile conexe ce pot fi acordate la distanță se acordă și se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.
Pe perioada stării de urgență, unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot acorda și alte servicii decât cele prevăzute în pachetele de servicii minimale și de bază. Aceste servicii se acordă și se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor din pachetele de servicii minimale și de bază.

A member of

 

Copyright © 2020 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!